İslam Kütüphanesi

Abdussamed Dinle


Sesli Kur'an
 
 
ABDUSSAMED
2006-05-10
 

Abdulbasit

Abdulsamed

 

No.

Sure

No.

Sure

No.

Sure

No.

Sure

No.

Sure

1

 

Fatiha

25

 

Furkan

49

 

Hucurat

73

 

Muzzemmil

97

 

Kadr

2

 

Baqara

26

 

Şu'araa

50

 

Kaf

74

 

Muddessir

98

 

Beyyine

3

 

Aal İmran

27

 

Neml

51

 

Zariyat

75

 

Kıyamet

99

 

Zilzal

4

 

Nisaa

28

 

Kasas

52

 

Tur

76

 

İnsan

100

 

Adiyat

5

 

Ma'ide

29

 

Ankabut

53

 

Necm

77

 

Murselat

101

 

Kari'a

6

 

En'aam

30

 

Rum

54

 

Kamer

78

 

Nebe'

102

 

Takasur

7

 

A'raf

31

 

Lokman

55

 

Rahman

79

 

Nazi'aat

103

 

Asr

8

 

Enfal

32

 

Secde

56

 

Vaki'a

80

 

Abese

104

 

Humeze

9

 

Tevbe

33

 

Ahzab

57

 

Hadid

81

 

Tekvir

105

 

Fil

10

 

Yunus

34

 

Sebe

58

 

Mucadele

82

 

İnfitar

106

 

Kureyş

11

 

Hud

35

 

Fatir

59

 

Haşr

83

 

Mutaffifin

107

 

Ma'un

12

 

Yusuf

36

 

Yasin

60

 

Mumtehine

84

 

İnşikak

108

 

Kevser

13

 

Ra'd

37

 

Saffaat

61

 

Saff

85

 

Buruc

109

 

Kafirun

14

 

İbrahim

38

 

Saad

62

 

Cum'a

86

 

Tarık

110

 

Nasr

15

 

Hicr

39

 

Zumer

63

 

Munafikun

87

 

A'la

111

 

Tebbet

16

 

Nahl

40

 

Mu'min

64

 

Tağabun

88

 

Gaşiye

112

 

İhlas

17

 

İsraa

41

 

Fussilet

65

 

Talak

89

 

Fecr

113

 

Felak

18

 

Kahf

42

 

Şura

66

 

Tahrim

90

 

Beled

114

 

Naas

19

 

Meryem

43

 

Zuhruf

67

 

Mulk

91

 

Şems

 

 

20

 

Taha

44

 

Duhan

68

 

Kalem

92

 

Leyl

 

 

21

 

Enbiyaa

45

 

Casiye

69

 

Hakka

93

 

Duha

 

 

22

 

Hac

46

 

Ahkaf

70

 

Mearic

94

 

İnşirah

 

 

23

 

Mu'minun

47

 

Muhammed

71

 

Nuh

95

 

Tin

 

 

24

 

Nur

48

 

Fetih

72

 

Cin

96

 

Alak

 

 

 

 

 

Bugün 78 ziyaretçi (96 klik) kişi burdaydı!

Copyright © 2012 Gizemliilimler.Blogspot.com | Gizemli İlimler | Tüm Hakları Saklıdır | İBRAHİM KARAMAN | => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=